论坛风格切换切换到宽版
  • 106阅读
  • 4回复

颜谋盛诗词选 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
8106
铜币
18033
威望
2137
贡献值
2182
《七邂逅千叶莲》 ,jEc4ih4  
7Q]c=i cg  
幽境荷塘溢远馨 }tw+8YWkz  
1 _Oc1RM   
翩翩白鹭略无声 Q?;Tc.O"/  
d&CpaOSu  
清风偶尔翻裙碧 xu_,0 ZT]{  
p J_+n:_{  
绿水漫然托玉盈 1cv~_jFh  
5wmd[YL  
倏忽相逢千叶出 4xEw2F  
WB?HY?[r  
须臾凝望一心倾 ;:j1FOj  
I-Z|FKh_C  
空明静洁如天女 JC%&d1  
}rI:pp^KS  
幻里娉婷亦寄情 *Q^ z4UY  
n Syq}Y3  
——七度 颜谋盛 IC&P-X_aP  
y0sce  
丁酉闰六月于江南 Q8%_q"C  
hK{H7Ey*  
即兴诗一首 Z.Yq)\it  
<M@-|K"Eb  
日出黎明月下弦 c%C6d97q  
z'"7zLQ  
遥空澄碧色何 s{Y4wvQyB  
/@k#tdj  
飘旋百鸟声声啭 uy'seJ  
2Qp}f^  
早有农人下水田 \4q|Qno8  
Q2VF+g,  
——七度/颜谋盛 于六月廿三农家晨景 \~l_w ,Poo  
9pqsr~  
桂花诗三首 ZOqS"3j! j  
-!Myw&*\V  
之一 x3=1/#9  
qT@h/Y  
软蕊吹香秋旖旎 RW L0@\  
X ha9x,  
一江碧水映黄昏 JcR|{9ghT  
V.P<>~W  
轻寒弹破柔姿媚 q@ -B+  
bV8+E u  
浓翠催发幽芬温 0 N,<v7PX  
('5?-  
率美东风已远匿 < '5~p$  
a{]=BY oL  
携芳明月复销魂 ?bB>}:~j)  
/I`TN5~  
平生沉浮堪记处 !%G]~  
6{y7e L3!  
皆莫此时半倚轩 ;5j|B|v  
hC<ROD  
之二 Hb=#`  
Zhq_ pus"a  
莫道秋高气凛然 |p6d]#z3  
PftK>,+,  
江南到处雾如烟 J/je/PC  
m TE(J Zt  
山前郁郁生浓翠 RQ,#TbAe  
A[Mke  
枝隙纤纤绽清禅 / FcRp,"  
*dBeb  
婀娜流云迎雁字 ,;g%/6X  
^Oz~T|)  
幽柔悬月辞鸿篇 2 *NPK}  
"V|Rq]_+%  
但愿来年亭榭畔 Vq'7gJj'  
C]ss'  
天香与我再并肩 7Nq< o5  
i KSRr#/  
之三 ._}}@V_/  
6FB 0g8  
秋半乍凉盈玉杯 qezWfR`  
ziM{2Fs>  
桂枝小苑酒作陪 ;8]HCC@:  
C[^VM$  
晨曦拂叶铺织绣 4$Ai!a  
I-#!mFl  
月影摇枝上画台 DsdM:u*s  
B7\4^6Tx  
风雨江山多歧路 i /X3k&  
$[T ~<I  
葱茏草木少剪裁 D2ggFxqe  
7?fgcb3  
江心屿畔钟声里 nDrRK  
maa pX/J  
自有清香暗萦回 QytO0K5  
eu(Fhs   
——七度/颜谋盛 O@$>'Z  
+k=*AQt^8  
芙蓉山一首 ?wtKi#k'v#  
e{8C0=  
县城行去六十里 L91(|gQP  
}-[l)<F:  
山门之内有芙蓉 XU'(^Y8Imz  
ca=MUm=B  
赤红交映三峰立 }Z <I%GT  
P~(&lu/;P  
清浅滙来东海胸 uNf'Zeo  
Wi$?k {C  
曾经太守吟竹涧 X[J<OTj`$  
{:cGt2*~^  
更令右军叹青筇 #mH28UT  
 o]0E  
苍桑几度何易色 GUQ3XF\  
<,Gjo]z  
漫步金溪且从容 K`=U5vG^  
YWPkVvI  
——七度/颜谋盛 =YM  
o5],c9R9b  
忆游孙权故里 V xN!Ki=  
m<Gd 6V5  
古镇匆匆怯孙庙 W&A^.% 2l  
CS%ut-K<5M  
江波愔愔吻香钓 yJx,4be  
25G~rklk  
巡湖亭榭莫倚栏 C B;j[.  
0>Kgz!I  
索共梅花轻一笑 ({4?RtYm  
B_!S\?}$  
——七度忆游《孙权故里行》 h\C1:0x{  
9aID&b +  
蒲门——散人

发帖
8106
铜币
18033
威望
2137
贡献值
2182
只看该作者 1楼 发表于: 06-29
如梦令仲冬黄金溪 ?hh#@61  
O=;}VZ<9  
漫步金溪留伫 ews{0  
J[7Sf^r  
风冷偶逢鸢舞 VSLi{=#  
W|-<ekH_u  
思绪卷飞时 M>_ U9g  
@h)Z8so  
遥见远山烟树 GA+#'R  
w6&p4Jw/H?  
如雾 bTepTWv  
8ZL9>"%l  
如雾 _Qd C V`  
>#[,OU}N  
堪寄此生朝暮 %ki^XB86  
 SodYb  
——七度/颜谋盛《如梦令 仲冬黄金溪》 A(6n- zL  
O0RV>Ml'&  
虞美人 m4x8W2q  
%2,'x  
之一 /Xf_b.ZM&  
&3CC |  
暮鸦啼破寒流起,依梦红尘里。轻风送我过长街,千万红妆谁似爱人乖? %@'[g]h k  
J7FzOwd1h  
当时相见心花烁,忘却重相约,如今海角与天涯,对着浮云端自诉情怀。 D*}_L   
Mem1X rBH  
之二 u{8:VX  
'y%*W:O  
花间舞韵谁倾听,醒醉流光证。可怜飘入远山深,几度轻吟疏影照琴心。 AR3v,eOs  
nh*hw[Ord  
风流恰被风吹尽,仍把相思忍。约期无定偎栏人,今夜梦魂何处觅亲亲? ^u-;VoK  
~djHtd>  
之三 .1YiNmW=  
<`")Zxf+  
红尘赐我花如玉,我赠清平曲。佳人如玉静妖闲,恰似柔风梳柳波轻弦。 P-?R\(QYtR  
ypLt6(1j%  
历经岁月知花语,不许情无据。浮光洒落雾成烟,那日并肩携手意相连。 ;5&=I|xqe  
b*TQKYT  
——七度/颜谋盛 Ci$?Hm9n  
sUz,F8G  
高阳台儿女春 @M!nAQ8hY  
CXh >'K  
深涧犹凉,东风难觅,潺流对映寒长。 P2g}G4qf  
2Dw}o;1'  
衰草连绵,绿微初上春裳。 IiM=Z=2  
)7  M  
苍苔几度经花雨,弹岁华,依伫亭旁。又斜阳,冷泛浮光,勾引思量。 ZZrv l4h  
F*p@hl  
孤山漠漠烟消露,令桃花远匿,佳丽何方? Kb~i9x&  
-+fW/Uo  
将至清明,唤醒久锁红嫱。 O"9Or3w  
}ws(:I^  
杜鹃声里填情语,两并肩,蝶舞成双。 @Px_\w  
{sF;R.P&r  
倚西窗,半诉相思,半诉衷肠。 [ z,6K=  
YQ`88 z  
——七度/颜谋盛 r#NR3_@9  
D-Q54"^3  
+6s6QeNS8  
沁园春挚爱翰墨 .5!Q(  
6ag0c&k  
轻叩书门,抚触典经,漫揽流香。 #:8V<rc^  
<])kO`+G  
醉诗词入画,迷离岁月。墨林似水,涤荡秋霜。 4F,RlKHBl  
Da ]zbz%%  
意纵神游,平生何憾?陋室堪留影倚窗。 >:|jds#  
y4,t=Gq7^  
灯花落,望灵飞数句,一夜清凉。 $KPf[JvQ  
&IP`j~ b  
千年幻转苍茫,任只寸锋毫染霓裳。 QeQxz1  
3XhLn/@  
令诸山刻石,古今妙绝,鹅池飘雪,万代传芳。 O +Xu ?W]  
*~^M_wej  
伟岸鲁公,厚和雄健,力内藏棱踞中央。 U]"6KS   
{CQI*\O  
深如此,应凝思碧玉,濯洗沧浪。 f<v Z4 IU  
9^@#Ua  
——七度/颜谋盛 填词 4R& pb1eF  
M<ba+Qn$  
八声甘州 7@Xi*Azd  
|M|>/U 8  
幸今生有梦,转千山依旧是情真。 g3c,x kaO  
e\ ! ic  
夜深星月舞,长歌断续,落在秋辰。 }T"&4Rvs2R  
J'*`K>wV  
念我从前浪迹,都幻作烟云。 i)@H  
_@O.EksY3r  
莫道心如铁,静绕柔纯。 G],W{<Pe  
)@6iQ  
坠地当时无恨,是少年懵懂,笑过红尘。 bE b+oRI  
p*~b5'+ C+  
叹樊笼久锁,冷看月华新。 ( \7Yo^  
J"Nn.iVq  
剩空心、与扁舟伴,泛轻波、乍邂逅佳人。 R RnT.MU  
+[Q`I*C  
飞樽酒、愿从头起,谢却沉沦。 vO8CT-)  
#yOn /  
——七度/颜谋盛 填词 te&p1F  
OGPrjL+  
蒲门——散人

发帖
8106
铜币
18033
威望
2137
贡献值
2182
只看该作者 2楼 发表于: 06-29
22FHD4  
望海潮七夕 XG}9) fT  
h #(J6ht  
暂停思绪,飞觞静夜,时光弹指如烟。 }-H)jN^  
']DUCu  
风雨苦多,沧桑几度,梦魂搁浅凋残。 bW^JR,  
^b^}6L'Z  
意气付轻鸢。 h"t\x}8qq  
G*%:"qleT$  
豪情舒歌喉,陶醉薛笺。 @~8*  
,WtJ&S7?  
往事堪忘,与今宵乞巧翩跹。 }0~X)Vgm(  
(Fs{~4T  
红尘赐我才媛,幻里千山翠,无限柔颜。 6 U_P  
Hp5.jor(k  
微拨曼弦,悠扬澈绝,高楼谁锁缠绵? X}B ]0z>  
yoG*c%3V?  
飘舞胜花仙。 'b:e8m  
':!aFMj^  
雾笼江南岸,难掩奇缘。 DTvCx6:!  
vX|5*T`(  
应仿牛郎深切,携织女并肩。 U X%J?;g  
wEC,Mbn  
——七度/颜谋盛 填词 tn}MKo  
;b!qt-;.<  
莺啼序 抒怀 CD[}|N  
$[\\{XJ.  
长歌啸风吹雨,意浓花间伫。 u(i=-PN_<  
|=AaGJx  
拂流云、笑傲山川,荡平胸内忧虑。 ^@^K <SVc  
45rG\$%#  
春常在、烟峰数里,清溪几度缠梦舞? &O#,"u/q`  
yM Xf&$C  
醉依松,极目苍穹,独自轻语。 nF$HWp&gt  
sE&1ZJ]7  
摇曳情衷,倾怜碧玉,未尽尘心素。 Ub/ZzAwq  
Whe-()pG{  
谁家女、满腹文华,正娉婷婀娜赋。 o59b#9  
kpXxg: c  
凭南窗、玲珑凝望,蛾眉翠、幽兰如故。 >wb Uxl%{5  
O]' 2<;  
卧深闺、丽质花颜,雪肤莹妩。 <w`EU[y_  
voQJ!h1  
飞星逐月,驭气排空,芙蓉雨深处。 Tl2(%qB  
%%N T m  
扬薄暮、坐看红树,斗酒金樽,胆效英才,任谁嫉妒。 L9-Jwy2(>  
)Xa_ry7  
东南吴越,云霞日夜,此间景色安能折,执素手、浪迹天涯旅。 "$pbK:  
6%}`!_N<Mc  
并肩依偎,真真切切淋漓,流言蜚语何惧! x-]:g&5T  
',K:.$My  
诗书漫卷,互诉情怀,袅袅相思千缕。 N`?|~g3  
F]D{[dBf  
记秋后、桂香烂漫,鹤舞平沙,阡陌如画,爱煞广宇。 8&M<?oe  
(Gw*x sn1  
烟云汇聚,重阳曲水,纵弹琴瑟声清越,莫嫌猜、誓将真情付。 Np%Q-T\  
JsNj!aeU%  
荡涤沉浮十年,迈步从容,死生共度。 Il Qk W<  
'%wSs,HD  
——七度/填词 /(*Ucv2i}T  
v0VQ4>  
假面舞会 U[02$gd0l  
n~]"sTC}&  
我深深厌恶这人情淡薄的社会 /,\U*'-  
jU~ x^Y  
睁开眼随处可见的是言行相诡 !Ve0:$  
R~T}  
问自己是否了解了生命的真谛 3>^]r jFw  
4>i\r  
也曾叩问神明活着的真正含义 0FtwDM))  
-fk;Qq3O  
入夜的时候带上面具参加舞会 )WbWp4  
NXFi*  
灯光闪烁下感受激情在到处飞 uxB)dS  
(_"Zbw%cJy  
喧杂的人潮里有人在暗暗呻吟 n0T|U  
n"T ^  
真理在狂热中击碎流言的细微 'E9{qPLk(  
9D+k71"+  
我与你相遇在天涯的假面舞会 `DF49YP"~  
d}zh.O5P!  
我们彼此都望不到对方的美丽 y ;Cs#eo  
oG1zPspL  
迷醉在倏忽间拂面而来的芬芳 qvSYrnpn  
TDDMx |{  
整个空中充满了你真挚的气息 '0+~]4&}q  
~q}L13^k  
请迈开你的脚步尽情追逐心底的美 'Og@<~/Xy  
&Y?t  
放飞思绪感受阳光下绝难寻觅的真理 cyJ{AS+  
5m 0\ls\  
十四行诗 } 7 o!  
9=ygkPY  
——七度/颜谋盛 @!fUp b  
蒲门——散人
离线顔景涛

发帖
128
铜币
802
威望
102
贡献值
102
只看该作者 3楼 发表于: 06-30
读颜谋盛诗词,恰如炎炎夏日里倏地抹过一丝清凉。
江山留胜迹,我辈复登临!
在线蓦然回首

发帖
398
铜币
1833
威望
10
贡献值
10
只看该作者 4楼 发表于: 07-06
风雨苦多,沧桑几度,梦魂搁浅凋残。 M_ukG~/  
快速回复
限100 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个