论坛风格切换切换到宽版
  • 87阅读
  • 4回复

颜谋盛诗词选 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
8082
铜币
17974
威望
2137
贡献值
2182
《七邂逅千叶莲》 ;k5B@z/<S  
-cL wjI  
幽境荷塘溢远馨 <) VNEy'  
4M*!'sG\  
翩翩白鹭略无声 )F65sV{  
KAR **Mp+  
清风偶尔翻裙碧 gN5;Uk  
rkWiGiisM  
绿水漫然托玉盈 $i"IOp  
TpAso[r  
倏忽相逢千叶出 ">x"BP  
@nxpcHj  
须臾凝望一心倾 yLEA bd%+  
rYPj3!#  
空明静洁如天女 cs7K^D;.V  
T/iZ"\(~w  
幻里娉婷亦寄情 (=t41-l  
z\c$$+t  
——七度 颜谋盛 uQO\vRh0  
8&c:73=?X  
丁酉闰六月于江南 Uj twOv|pF  
J>Bc-%.Q  
即兴诗一首 /A1qTG=Br  
-I.BQ  
日出黎明月下弦 kWbD?i-  
M=#g_*d  
遥空澄碧色何 g-DFcwO,V  
KZ$^Q<d^  
飘旋百鸟声声啭 ?9Sc KN  
k`NXYf:  
早有农人下水田 A75z/O{  
kS< 9cy[O  
——七度/颜谋盛 于六月廿三农家晨景 PYr'1D'  
~=gpn|@b  
桂花诗三首 l09SWug  
uQiW{Kja2  
之一 Y3bZ&G)  
!+_X q$9_  
软蕊吹香秋旖旎 DsH#?h<-o  
cHX~-:KOr  
一江碧水映黄昏 b_']S0$c\  
jPEOp#C  
轻寒弹破柔姿媚 *}=z^;_oq  
8SoTABHV  
浓翠催发幽芬温 /A93mY[  
V11 XI<V  
率美东风已远匿 wW|[Im&  
LTcZdQd$  
携芳明月复销魂 XPT@ LM  
Ao$|`Lgj=z  
平生沉浮堪记处 6xoCB/]  
0gH;y+\=*  
皆莫此时半倚轩 OPC8fX5.  
 0X}0,  
之二 USzO):o  
uA~?z :~=  
莫道秋高气凛然 m.Ki4NUm  
bp>M&1^KY  
江南到处雾如烟 ?<1~KLPMhY  
F"0=r  
山前郁郁生浓翠 $Z<x r  
Lmw4  
枝隙纤纤绽清禅 /]-a 1  
iC~ll!FA!  
婀娜流云迎雁字 G rI<w.9X  
lPw`KW  
幽柔悬月辞鸿篇 ^u> fW[ "[  
R)6"P?h._4  
但愿来年亭榭畔 8/R9YiY5*  
X=V2^zrt  
天香与我再并肩 \i3)/sZ?l  
CIj7' V  
之三 [F 24xC+  
h)Ol1[y`  
秋半乍凉盈玉杯 =k5O*ql"  
.mplML0oW  
桂枝小苑酒作陪 \LM.>vJ  
Sl'{rol'  
晨曦拂叶铺织绣 ZqX p f  
Qh+zs^-?  
月影摇枝上画台 "b) hj?  
rTqGtmulG  
风雨江山多歧路 .R)uk  
$e:bDZ(hjj  
葱茏草木少剪裁  Z>pZ|  
AF>t{rw=/  
江心屿畔钟声里 F?t;bV  
)KOIf{  
自有清香暗萦回 [_: GQ  
L_o/fTz4  
——七度/颜谋盛 BZ(I]:oDL  
]n3!%0]\  
芙蓉山一首 %M:$ML6b<  
-A zOujSS  
县城行去六十里 1iqgVby  
!(gSXe)*  
山门之内有芙蓉 'V &Tlw|  
5vJxhBm/  
赤红交映三峰立 M6GiohI_"P  
J 5xMA-  
清浅滙来东海胸 SM8_C!h:  
zQ#* O'-n  
曾经太守吟竹涧 |(AFU3 ~  
\0vs93>?  
更令右军叹青筇 \+=`o .2  
"YW Z&_n**  
苍桑几度何易色 H8g%h}6h  
m)3M)8t  
漫步金溪且从容 uB#U( jl  
1vxQ`)a  
——七度/颜谋盛 @$'pMg  
>239SyC-,  
忆游孙权故里 A=IpP}7J  
V )1.)XC  
古镇匆匆怯孙庙 Ga-cto1Y  
^9 ]iUx  
江波愔愔吻香钓 .g1x$cQ1<  
841y"@*BY  
巡湖亭榭莫倚栏 |xg_z&dX  
RV);^, b  
索共梅花轻一笑 YB<nz<;JR  
"|[9 Q?  
——七度忆游《孙权故里行》 Rb.vyQ  
0y+^{@lU  
蒲门——散人

发帖
8082
铜币
17974
威望
2137
贡献值
2182
只看该作者 1楼 发表于: 06-29
如梦令仲冬黄金溪 't&1y6Uu  
WA~[) S0  
漫步金溪留伫 C@eL9R;N1  
[`b,SX x  
风冷偶逢鸢舞 `G1"&q,i  
O>qlWPht  
思绪卷飞时 yuBRYy#E|%  
  8sG?|u  
遥见远山烟树 $q:l \  
L?+N:G  
如雾 |ugdl|f  
C/Tk`C&  
如雾 {l,&F+W$C  
rIPfO'T?  
堪寄此生朝暮 kD)31P  
UX63BA  
——七度/颜谋盛《如梦令 仲冬黄金溪》 nUpj+F#  
>IrQhSF  
虞美人 GqL&hbpi  
S/)),~`4  
之一 X}(X\rp  
;&=CZ6vH  
暮鸦啼破寒流起,依梦红尘里。轻风送我过长街,千万红妆谁似爱人乖? V'=;M[&  
<M1*gz   
当时相见心花烁,忘却重相约,如今海角与天涯,对着浮云端自诉情怀。 8iaMr278W  
wi7Br&bGi  
之二 |Jd8ul:&e  
PWl;pBo  
花间舞韵谁倾听,醒醉流光证。可怜飘入远山深,几度轻吟疏影照琴心。 BedL `[ ,  
gPB=Z!  
风流恰被风吹尽,仍把相思忍。约期无定偎栏人,今夜梦魂何处觅亲亲? GBb8 }lx  
k 6[   
之三 5 l8F.LtO\  
9D\E0YG X/  
红尘赐我花如玉,我赠清平曲。佳人如玉静妖闲,恰似柔风梳柳波轻弦。 6/L[`n"G  
;~:Z~8+{c  
历经岁月知花语,不许情无据。浮光洒落雾成烟,那日并肩携手意相连。 yOlVS@7  
$!9U\Au>2  
——七度/颜谋盛 2*w`l|Sx  
nw/g[/<;  
高阳台儿女春 jG `PyIgw  
1VFCK&  
深涧犹凉,东风难觅,潺流对映寒长。 "" ^n^$  
0AWxU?$A4  
衰草连绵,绿微初上春裳。 IxWi>8  
o<48'>[  
苍苔几度经花雨,弹岁华,依伫亭旁。又斜阳,冷泛浮光,勾引思量。 .R` _"7  
4>d]0=x  
孤山漠漠烟消露,令桃花远匿,佳丽何方? 3 +'vNc  
<Sd ef^  
将至清明,唤醒久锁红嫱。 ~P}ng{x4z  
~5|R`%  
杜鹃声里填情语,两并肩,蝶舞成双。 Fg p|gw4  
MX#LtCG#V  
倚西窗,半诉相思,半诉衷肠。 wG s'qL"z  
5.\|*+E~  
——七度/颜谋盛 B)DuikV.D  
wU'+4N".  
6:QlHuy0nH  
沁园春挚爱翰墨 \ 6taC  
6j1C=O@S  
轻叩书门,抚触典经,漫揽流香。 D{d%*hlI 3  
Lf<urIF  
醉诗词入画,迷离岁月。墨林似水,涤荡秋霜。 @>ys,dy  
>U\P^yU  
意纵神游,平生何憾?陋室堪留影倚窗。 2V; Dn$q  
yfqe6-8U  
灯花落,望灵飞数句,一夜清凉。 /i_FA]Go  
:! $+dr(d  
千年幻转苍茫,任只寸锋毫染霓裳。 -+2A@kmEJ  
#_3ZF"[zq  
令诸山刻石,古今妙绝,鹅池飘雪,万代传芳。 qOQ8a:]?  
yZoJD{'?Sw  
伟岸鲁公,厚和雄健,力内藏棱踞中央。 hH05p!2  
4kV$JV.l  
深如此,应凝思碧玉,濯洗沧浪。 kbH@h2Ww  
G|t0no\f  
——七度/颜谋盛 填词 x{G 'IEf  
6N Ogi  
八声甘州 ZcHIk{|  
9G7Brs:  
幸今生有梦,转千山依旧是情真。 -I*vl  
JXt_  
夜深星月舞,长歌断续,落在秋辰。 Ne3YhCC>  
Ui1s ]R  
念我从前浪迹,都幻作烟云。 r1=j$G  
m' |wlI[lq  
莫道心如铁,静绕柔纯。 fceO|mSz_  
3-Xd9ou  
坠地当时无恨,是少年懵懂,笑过红尘。 &?xtmg<d  
!`W0;0'Zg  
叹樊笼久锁,冷看月华新。 *.1#+h/]3  
Q$k#q<+0  
剩空心、与扁舟伴,泛轻波、乍邂逅佳人。 ])?h ~  
7.)_H   
飞樽酒、愿从头起,谢却沉沦。 79o=HiOF99  
/Ah'KN|EN  
——七度/颜谋盛 填词 |]Hr"saO0  
^LXsU] R  
蒲门——散人

发帖
8082
铜币
17974
威望
2137
贡献值
2182
只看该作者 2楼 发表于: 06-29
uG YH4  
望海潮七夕 D)S_ p&  
#8BI`.t)j  
暂停思绪,飞觞静夜,时光弹指如烟。 g1l:k1\Ht  
} ,Dk6w$  
风雨苦多,沧桑几度,梦魂搁浅凋残。 {FILt3f;  
VrhHcvnZ  
意气付轻鸢。 K05T`+N,  
iHQ$L# 7  
豪情舒歌喉,陶醉薛笺。 )g]A 'A=  
4gmlK,a  
往事堪忘,与今宵乞巧翩跹。 A4KkX  
@2_ E9{T  
红尘赐我才媛,幻里千山翠,无限柔颜。 [W3sveqj&  
$_\x}`c~.  
微拨曼弦,悠扬澈绝,高楼谁锁缠绵? "%_T7 A ![  
Q;nC #cg  
飘舞胜花仙。 )N\B C  
(FGH t/!  
雾笼江南岸,难掩奇缘。 2nL*^hhh  
<HpUP!q8v  
应仿牛郎深切,携织女并肩。 lWP]}Uy=5~  
{*  w _*  
——七度/颜谋盛 填词 # |OA>[  
t2m7Yh5B  
莺啼序 抒怀 ^^a%Lz)U  
s |o(~2j  
长歌啸风吹雨,意浓花间伫。 T&Z*=ShH  
KYz@H#M  
拂流云、笑傲山川,荡平胸内忧虑。 yOk{l$+  
k_gl$`A  
春常在、烟峰数里,清溪几度缠梦舞? W"A3$/nq^  
MfdkvJ'  
醉依松,极目苍穹,独自轻语。 7m:TY>{  
Ies` !W^  
摇曳情衷,倾怜碧玉,未尽尘心素。 s;sr(34  
 ?H_>?,^  
谁家女、满腹文华,正娉婷婀娜赋。 nu2m5RYx  
vw-y:,5`t8  
凭南窗、玲珑凝望,蛾眉翠、幽兰如故。 ob|^lAU  
6#a82_  
卧深闺、丽质花颜,雪肤莹妩。 <5G 4|l  
D/,(xWaT  
飞星逐月,驭气排空,芙蓉雨深处。 C@pn4[jTl  
E[BM0.#bZ  
扬薄暮、坐看红树,斗酒金樽,胆效英才,任谁嫉妒。 J-5kvQi8  
nE bZ8M  
东南吴越,云霞日夜,此间景色安能折,执素手、浪迹天涯旅。 `f <w+u  
6l2Os $  
并肩依偎,真真切切淋漓,流言蜚语何惧! %Z-xh< &  
`_BmVms  
诗书漫卷,互诉情怀,袅袅相思千缕。 :% +9y @%  
Fr2F&NN`D  
记秋后、桂香烂漫,鹤舞平沙,阡陌如画,爱煞广宇。 b~<:k\EE  
7 ;2>kgf~  
烟云汇聚,重阳曲水,纵弹琴瑟声清越,莫嫌猜、誓将真情付。 <)Y jVGG  
$Yw~v36`t/  
荡涤沉浮十年,迈步从容,死生共度。 lAGntYv  
Vo|[Z)MO`  
——七度/填词 <UTO\w%  
rX)_!mR  
假面舞会 Yjl:i*u/  
h${=gSJc  
我深深厌恶这人情淡薄的社会 h8;H<Y;yQ  
m/< @Qw  
睁开眼随处可见的是言行相诡 8N3rYx;d~  
Bw9O)++  
问自己是否了解了生命的真谛 st>%U9  
iP1yy5T  
也曾叩问神明活着的真正含义 m6Qm }""  
7y$U$6  
入夜的时候带上面具参加舞会 i?|u$[^=+  
QT|\TplJt  
灯光闪烁下感受激情在到处飞 =4OV }z=I  
NFf` V  
喧杂的人潮里有人在暗暗呻吟 r?pN-x$M=  
X+ /^s)  
真理在狂热中击碎流言的细微 4E$d"D5]>p  
+,)Iv_Xl$  
我与你相遇在天涯的假面舞会 K 28s<i`  
Ql,WKoj*  
我们彼此都望不到对方的美丽 OU*skc>  
Sae*VvT6  
迷醉在倏忽间拂面而来的芬芳 2;w> w#}>  
<)"2rxX&5  
整个空中充满了你真挚的气息 5fLp?`T  
t7*F,  
请迈开你的脚步尽情追逐心底的美 b27t-p8  
cs4IO O$  
放飞思绪感受阳光下绝难寻觅的真理 /74)c~.W  
o<5+v^mt#  
十四行诗 FMitIM*]   
- <tTT  
——七度/颜谋盛 ;Q[E>j?w=  
蒲门——散人
在线顔景涛

发帖
123
铜币
752
威望
102
贡献值
102
只看该作者 3楼 发表于: 06-30
读颜谋盛诗词,恰如炎炎夏日里倏地抹过一丝清凉。
江山留胜迹,我辈复登临!
在线蓦然回首

发帖
387
铜币
1712
威望
10
贡献值
10
只看该作者 4楼 发表于: 07-06
风雨苦多,沧桑几度,梦魂搁浅凋残。 sjHcq5#U!  
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个